Privacyverklaring

Bij Jitty’s Hair and Make-up nemen we jouw privacy serieus. Wij leggen in deze privacyverklaring uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe we hiermee omgaan. We raden je aan om deze voorwaarden aandachtig te lezen. Heb je een vraag? Stel deze gerust aan ons via ons e-mailadres: info@jitty.nl

Snel naar:

Privacybeleid Jitty’s Hair and Make-up  

Bedrijfsgegevens Jitty’s Hair and Make-up  

Gebruik van persoonsgegevens  

Hoe verkrijgen we jouw gegevens?  

Delen van gegevens met derde partijen?  

Kan ik onverwachte reclame krijgen? 

Nabellen van klanten die ons bezocht hebben

Kan ik mijn gegevens inzien en wijzigen? 

Kan ik me uitschrijven als klant? Wat betekent het recht om vergeten te worden? 

Gebruikt Jitty’s cookies of andere profilering en tracking? 

Algemene mededelingen 

Heb je een vraag of een probleem? 

Deel 1

Privacybeleid Jitty’s Hair and Make-up

Wij zijn een enthousiaste groep creatieve kappers, die er alles aan doet om onze klanten blij te maken. Om dit te kunnen doen verwerken wij ook privacy gevoelige informatie. Het op de juiste manier hiermee omgaan is belangrijk voor ons. In dit statement leggen wij uit welke informatie we verwerken, hoe we hiermee omgaan en welke rechten jij hebt.  Het op de juiste manier omgaan met persoonsgegevens doen wij in de eerste plaats omdat dit zo hoort. Daarnaast is onze organisatie zo ingericht dat we voldoen aan de eisen van de privacy wetgeving. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Wij vermelden duidelijk welke gegevens we verwerken en met welk doel we deze gegevens verwerken
 • We verzamelen alleen de noodzakelijke persoonsgegevens, dus we verzamelen in die zin zo min mogelijk gegevens
 • We vragen jouw toestemming om de gegevens te verwerken, anders doen we dit niet
 • Jouw gegevens zijn veilig bij ons, we zullen deze niet onnodig doorgeven aan andere partijen
 • Indien gegevens worden doorgegeven aan derde partijen dan zijn hier afspraken over gemaakt met deze partij middels een verwerker overeenkomst. Deze hebben wij bijvoorbeeld met onze accountant en kassa software leverancier
 • Indien je gegevens met een andere partij gedeeld worden, dan hebben wij de afspraak met deze partij dat de gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt mogen worden
 • Wij hebben passende maatregelen genomen om jouw gegevens te beschermen tegen aanvallen van buitenaf en datalekken
 • Je hebt recht op inzage en recht op het verwijderen van jouw gegevens. Beiden kunnen we met een druk op de knop voor je regelen

Deel 2

Bedrijfsgegevens Jitty’s Hair and Make-up

Jitty’s Hair and Make-up is een kapper/visagist/fotograaf.

Ons vestigingsadres is: Bilderdijkstraat 156, 1053 LC Amsterdam.

Contact kan via ons e-mailadres info@jitty.nl of door te bellen naar: 020-6188802

KvK en rechtsvorm

Jitty’s Hair and Make-up is een v.o.f. van de eigenaren Jitty Vasquez Dela Cruz en Ronald Pronk. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34173836 is ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke.
Deel 3

Hoe gebruikt Jitty’s Hair and Make-up jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waar Jitty’s Hair and Make-up persoonsgegevens over je verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Jitty’s Hair and Make-up voor dat specifieke doel gebruikt en hoe lang de gegevens door Jitty’s Hair and Make-up worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Afspraak maken via website als passant

Doeleinde: een eenmalige afspraak of aanvraag voor informatie en eventueel nabellen om te kijken hoe het met je gaat (zie onderdeel nabellen).

Gegevens: Naam, telefoonnummer en eventueel e-mailadres

Bewaartermijn: Voor administratieve doeleinden, maximaal 7 jaar

Ingeschreven in ons klantensysteem

Zowel via ons afspraaksysteem of in de winkel kunnen we je inschrijven in ons klantensysteem. De voordelen hiervan zijn groot. Het maken van een afspraak gaat sneller en onze kappers hebben relevante informatie snel bij de hand.

Doeleinde: Jou als klant een goede service bieden en alleen indien gewenst ontvangen van nieuwsbrief en acties.

Gegevens: Naam, adres, eventueel e-mail, geboortedatum, telefoonnummer, gebruikte producten en kleurrecepten

Bewaartermijn: zolang de dienst loopt en daarna maximaal 7 jaar voor administratieve doeleinden

Speciale opmerking over nieuwsbrief en marketing acties

Wij vragen jou bij inschrijven in onze salon of we je maximaal 10 keer per jaar e-mails mogen sturen. Uitschrijven op deze e-mails is altijd mogelijk en uitschrijven op mailings voor post is ook mogelijk.

Bewaartermijn: Zie de bewaartermijn van ons klantensysteem.

Het gebruik van foto’s

Als kapper zijn we natuurlijk erg trots op wat we gemaakt hebben en we vragen daarom regelmatig aan onze klanten of we een foto van ons werk mogen maken. Deze foto’s worden alleen geplaatst op onze website of social media kanalen met jouw toestemming. Foto’s worden nooit met derden gedeeld.
Deel 4

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Jitty’s Hair and Make-up bezit gegevens over jou, omdat jij die gegevens aan ons hebt verstrekt. Dit kan zijn in de winkel bij het inschrijven in ons kassasysteem of omdat je op de website een account hebt aangemaakt.
Deel 5

Delen van gegevens met derde partijen  

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de kapperssoftware voor klantregistratie
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Deel 6

Reclame per post

Wij vragen onze klanten altijd of we je op de hoogte mogen houden via onze nieuwsbrief en of we mailings mogen versturen. Deze nieuwsbrief versturen we maximaal tien keer per jaar via e-mail. Afmelden voor deze nieuwsbrief kan altijd. Per post sturen wij een aantal keer per jaar een leuke kaart, bijvoorbeeld een kerstwens of een leuke aanbieding. Indien je aangeeft dat je geen maling wil ontvangen, dan gebeurt dit niet. Maar wij vinden het natuurlijk wel fijn als we je zo af en toe mogen vertellen waar we mee bezig zijn of we weer een show of evenement hebben of een nieuw product, waar wij als kappers blij van worden. Daarom vragen we je af en toe of we deze mails mogen sturen.

Deel 6-2

Nabellen van klanten

Heb je een behandeling uitgevoerd zoals knippen en of kleuren? Soms bellen  we je dan achteraf om te kijken hoe het met je gaat. Want willen dat je blij bent met je haar en soms durven mensen niet te klagen als er iets mis is. Terwijl dat wel zou moeten omdat (bijna) alles opgelost kan worden.  Ook kan het gebeuren dat er in de afspraken iets wijzigen, wij bellen je dan op om te overleggen hoe we het samen kunnen oplossen.

Deel 7

Kan ik mijn gegevens inzien en wijzigen?

Ja dit kan op twee manieren. Allereerst kun je in ons online afsprakensysteem jouw gegevens inzien en gegevens als naam, adres en woonplaats kun je heel eenvoudig zelf aanpassen.

De tweede mogelijkheid is een verzoek indienen om te kijken welke gegevens wij van jou hebben opgeslagen. Met een druk op de knop komt er dan een rapport dat we je kunnen overhandigen.
Deel 8

Kan ik mij uitschrijven als klant? Wat betekent het recht om vergeten te worden?

Uitschrijven uit ons systeem is eenvoudig en kan op twee manieren.

1: Dit is hoe het meestal gebeurt: we zetten jouw account op non-actief. Jouw gegevens worden later automatisch verwijderd

2: Recht om vergeten te worden. Dit is een recht wat je als burger hebt. Deze optie is drastisch. Ook dit kunnen we eenvoudig uitvoeren, met een druk op de knop worden alle gegevens van jou direct gewist in ons systeem. Deze optie is onomkeerbaar.
Deel 9

Gebruikt Jitty’s cookies of andere profilering en tracking?

De website  www.jitty.nl gebruikt geanonimiseerde Google Analytics cookies en social media cookies.

Op de website voor ons afsprakensysteem worden alleen functionele cookies gebruikt, die nodig zijn voor het afspraakproces. Deze data wordt voor geen enkel ander doel gebruikt. Ook hier vindt geen remarketing plaats.

Google Analytics  

Op de website jitty.nl en online-jittys.flexxis.nl is google analytics ingesteld. Ip adressen worden geanonimiseerd. Verder is het zo ingesteld dat er geen data met google gedeeld wordt.

Opmerkingen:

 • Met Google hebben we een verwerker overeenkomst afgesloten
 • De gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt.
 • Gegevens delen met Google staat uit
 • De cookies worden niet gebruikt Google dienst Double click
 • Wat voor cookies plaatst Google Analytics? Dat staat hier uitgelegd

Belangrijke links:

Google Analytics privacy beleid

Google privacy beleid

Facebook

Deel 10

Algemene mededelingen

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Jitty’s Hair and Make-up  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens {Organisatie} van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Deel 11

Heb je een vraag of een probleem?

Soms is bellen sneller. Neem gerust contact met ons op met je vragen. Dat kan per telefoon, per e-mail of loop even binnen. We helpen je graag. 

Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Jitty’s Hair and Make-up

Bilderdijkstraat 156

1053 LC Amsterdam

020-6188802

info@jitty.nl